Kurs Muzyczny Gorlice 2019, Mistrzowskie Kursy Muzyczne, Smyczkowe Kursy Muzyczne, Wirtuozowskie Kursy dla Kwartetów Smyczkowych, Wlodzimierz Prominski skrzypce, Andrzej Kordykiewicz skrzypce, Piotr Richert altówka, Roman Hoffmann wiolonczela, Halina Prominska fortepian, Biuro Koncertowe Haliny Prominskiej

Mistrzowski Kurs Muzyczny Gorlice

Mistrzowski Kurs Muzyczny Gorlice 2022

dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów,
zespołów kameralnych (także z fortepianem)

facebook

Zgłoszenia

XXIX Mistrzowski kurs muzyczny Gorlice 2022.

Koszt uczestnictwa: 1400,-zł od osoby (koszty obejmują udział w zajęciach, zakwaterowanie i wyżywienie).

Zgłoszenie, a także zaliczkową wpłatę w wysokości 450,- zł (od osoby) należy przysyłać do 15. stycznia 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy:

Prosimy bardzo rzetelnie wypełnić i sprawdzić przed wysłaniem poniższy formularz zgłoszeniowy.
 

Dane zgłaszajacego:
imię i nazwisko *:
data urodzenia:
adres:
numer telefonu:
numer telefonu komórkowego *:
adres e-mail *:
instrument:
forma uczestnictwa: Można wybrać więcej niż jeden rodzaj:
każdy kolejny z wciśniętym klawiszem Ctrl
 
 
Dane calego zespołu:
 
 
Wypełnić poniżej, jeżeli forma uczestnictwa „z zespołem”!
nazwa:
skład i członkowie zespołu:
rok założenia:
 
 
Wypełnić poniżej obowiązkowo, niezależnie od formy uczestnictwa!
uczelnia/szkoła:
repertuar/program:
dieta wegetariańska: Tak Nie
 
Niniejszym zgłaszam swój udział w XXIX Mistrzowskim kursie muzycznym Gorlice 2022
w dniach 4 — 12 lutego 2022.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w XXIX Mistrzowskim Kursie Muzycznym organizowanym przez Biuro Koncertowe Haliny Promińskiej.
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 
Uwaga! Dla kandydatów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.
 
Uwagi:
Przepisz kod:

W razie problemów z wysłaniem formularza prosimy o kontakt telefoniczny bądź poprzez e-mail.

Nr konta, na które należy dokonać wpłat:

Biuro Koncertowe Haliny Promińskiej
Pekao S.A.: 87 1240 2034 1111 0010 0254 6763
z dopiskiem „Gorlice 2022”

Projekt i wykonanie: Marcin.Odyniec.info© | Aktualizacja w